Publiczne Gimnazjum Katolickie im. NMP Pośredniczki Łask
odwiedzin: 2298667
Garść informacji o nas

Słowo wstępne
Publiczne Gimnazjum Katolickie (PGK) im. NMP Pośredniczki Łask jest szkołą dla młodzieży żeńskiej i męskiej. Szkoła prowadzona jest pod patronatem Apostolatu Maryjnego. Kształcenie i wychowanie uczniów opiera się na zasadach etyki katolickiej. Zadaniem szkoły jest umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia dalszej nauki w liceum i na studiach wyższych. Kształcenie i wychowanie uczniów opiera się na pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli o wysokich kwalifikacjach. Szkoła realizuje ustalony dla gimnazjum program z przedmiotów obowiązkowych i stosuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia zgodnie z rozporządzeniem MENiS. Szkoła oferuje uczniom naukę w klasach z autorskim programem nauczania informatyki wraz z poszerzonym programem nauczania języków obcych (angielski, niemiecki, łaciński). W szkole także prowadzone są lekcje z języka francuskiego i rosyjskiego jako zajęcia fakultatywne. Aby nasze cele były skutecznie osiągane tworzymy klasy tylko z 20 uczniami. Daje to możliwość skuteczniejszego dotarcia do ucznia i rozwiązania jego problemów. Klasy takie, charakteryzują się także większą możliwością przyswajania wiedzy przez co łatwiej jest osiągnąć lepsze rezultaty edukacyjne.
Nasza szkoła:
  • zapewni Ci wykształcenie umożliwiające kontynuację nauki w liceum, a później na studiach wyższych
  • wychowuje według wartości katolickich
  • kształci z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
  • ceni sobie indywidualność ucznia.
  • pomaga rozwiązywać trudne problemy wieku młodzieńczego

Nauka w Gimnazjum trwa 3 lata. Szkoła realizuje ustalony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) program nauczania oraz stosuje zatwierdzone przez MEN zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Gimnazjum jest szkołą publiczną, ogólnodostępną, koedukacyjną. Nauczanie odbywa się w ładnych i przestronnych pomieszczeniach klasowych.