Publiczne Gimnazjum Katolickie im. NMP Pośredniczki Łask
odwiedzin: 2298610
Misja szkoły
Czynić wszystko najlepiej jak to możliwe,
kochać wolność nade wszystko
i nigdy nie zdradzać Prawdy.
Co chcemy osiągnąć?
  • Naszym celem nadrzędnym jest wykreowanie młodego człowieka, który wie, skąd pochodzi i dokąd zmierza.
  • Ukształtować człowieka umiejącego oceniać ziemską rzeczywistość w świetle nauki chrześcijańskiej, zdolnego rozumieć współczesną rzeczywistość społeczną oraz uznawać i popierać konieczne przemiany, otwartego w swoim środowisku na dialog, w którym szanuje się osobę i uważnie wysłuchuje jej opinii.
  • Ukształtować człowieka znającego i akceptującego fundamentalne Prawdy Boże i wytyczającego cele życiowe poza doczesność.
  • Opierać życie codzienne i pracę na umiłowaniu wolności, skierowanej ku odpowiedzialności za siebie, naród i wszystkich ludzi.
  • Systematyczne osiągać postępy w nauce poprzez dobrze skonstruowane zajęcia dydaktyczne, będące inspiracją do uczenia się ustawicznego.
Cele naszej działalności
  • Istniejemy po to, aby pomagać naszym wychowankom osiągnąć ideały na miarę ich możliwości.
  • Istniejemy po to, aby dać Świadectwo Prawdzie poprzez autorytety we współczesnym świecie.
  • Istniejemy po to, aby fundamenty Prawdy Wiary stały się fundamentami życia naszych absolwentów.