Publiczne Gimnazjum Katolickie im. NMP Pośredniczki Łask
odwiedzin: 2298654
Dlaczego warto uczyć się w PGK

W pierwszym roku istnienia szkoły, to jest od 2001 roku była jedna dwudziestoosobowa klasa. Uczyli się zarówno młodzi ludzie, jak i kadra apostolskiego podejścia w edukacji. Uznaliśmy, że czas jest tym, czego brakuje najbardziej młodemu człowiekowi. Poświęcamy zatem ten czas również poza szkołą na spotkaniach w domach, na wyjazdach rekolekcyjnych, integracyjnych i turystyczno - edukacyjnych. Staramy się, aby szkoła zachowała swój kameralny charakter. W klasach jest około 20 osób. Te warunki są komfortem dydaktycznym i wychowawczym, zwłaszcza dla uczniów.

Nauczyciele znają swoją młodzież nie tylko z imienia i nazwiska, a będąc przez lata dobieranym gronem, stanowią jedność w wielości, tak aby każdy uczeń mógł znaleźć mistrza dla siebie. Szkoła zaczęła swoją pracę od wypożyczonych pomieszczeń i pomocy naukowych. Obecnie wszystkie pomoce naukowe są własnością szkoły i wciąż je uzupełniamy. Najdroższa była sala komputerowa. Ma dostęp do internetu i jest w sieci. Biblioteka szkolna zabezpiecza lektury w 70%. Dydaktyczne filmy video i lektury ilustrują przekazywaną wiedzę i są rokrocznie uzupełniane.

Atutem szkoły katolickiej są jednoznaczne kryteria wychowawcze. W Gimnazjum zastosowaliśmy wypracowane w Katolickim Liceum metody wychowawcze. Uczniowie są bezpieczni i zadowoleni, co jest naszą wielką satysfakcją. Jest to szkoła bez przemocy.

Wielu naszych uczniów z Gimnazjum kontynuuje naukę w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki Łask, które ma siedzibę pod tym samym adresem.