Publiczne Gimnazjum Katolickie im. NMP Pośredniczki Łask
odwiedzin: 2298663
Geneza powstania naszej szkoły

Geneza powstania Publicznego Gimnazjum Katolickiego im. Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki Łask we Wrocławiu nierozłącznie związana jest ze Stowarzyszeniem Cudownego Medalika zwanym inaczej Apostolatem Maryjnym i z Jego czcigodnym założycielem i pierwszym Dyrektorem – ks. prof. drem hab. Teofilem Herrmannem. Idea apostolstwa świeckich wywodzi się wprost od Matki Bożej Pośredniczki Łask, która w kaplicy w Paryżu na Rue du Bac 140 w dniu 27. listopada 1830 roku ukazała się skromnej zakonnicy – obecnie św. Katarzynie Laboure. Misja jaka została jej powierzona sprowadza się do życia doskonałego w prostocie powszedniego dnia. Najświętsza Maryja Panna powierzyła św. Katarzynie Laboure misję wykonania medalika, dziś potocznie zwanego Cudownym Medalikiem. Za jego pośrednictwem dokonywały się liczne nawrócenia, uzdrowienia i ocalenia w niebezpiecznych sytuacjach. Cudowny Medalik jest czytelnym znakiem miłości, opieki, troski, pomocy i obecności Maryi w naszym życiu. Uczy nas, dzięki swej symbolice, o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, o Jej Pośrednictwie Łask, o Duchownym Macierzyństwie, a względem nas o zbawczym współcierpieniu i Jej Królewskiej godności. Krzyż na Cudownym Medaliku obrazuje nieskończoną miłość Boga. Dwa serca Jezusa i Maryi stanowią wezwanie do przemiany naszego życia, a dwanaście gwiazd wskazuje na nasze apostolskie obowiązki. We Wrocławiu 1 września 1996 roku powstało Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki Łask założone, co jest niezwykłe, przez osobę świecką, Elżbietę Jóźwiak za zgodą J.Em. Ks. Henryka kard. Gulbinowicza, Metropolity Wrocławskiego. Uroczystego otwarcia Liceum dokonał 7 września 1996 roku J.Em. Ksiądz Kardynał. Maryja kieruje tym przedsięwzięciem od zamysłu do chwili obecnej.

W wyniku reformy szkolnej powołane zostało 1 września 2001 roku, za zgodą J.Em. Ks. Henryka kard. Gulbinowicza, Metropolity Wrocławskiego, Publiczne Gimnazjum Katolickie im. Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki Łask we Wrocławiu, przy ul. Szkockiej 64, którego dyrektorem została mgr Elżbieta Jóźwiak. Uroczystego otwarcia szkoły dokonał J.E. Ks. bp Józef Pazdur. Gimnazjum jest szkołą koedukacyjną. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty, a wychowawcza działalność podlega nadzorowi Księdza Arcybiskupa Archidiecezji Wrocławskiej.